Tag: werkmixspel

Hybride werken in balans?

Eén van de weinige effecten van de Corona pandemie die blijvend is, is het hybride werken. Het verschilt per bedrijf hoe daarmee om wordt gegaan. Zelfs per medewerker is het verschillend wat de ideale werkmix is.

Past werken op afstand?

Voor het ene bedrijf een makkelijk te beantwoorden vraag en voor een ander bedrijf zitten er haken en ogen aan.

Bedrijven gaan verschillend om met het werken op afstand. Hoe kom je tot een goede keuze?

Er zijn drie meetlatten waarlangs je deze vraag kan leggen:

 1. de waarden van de organisatie
 2. de aard van de werkzaamheden / dienstverlening
 3. de behoeften van medewerkers

Waarden van je organisatie

De waarden vormen de kern van je organisatie en zijn leidend. De waarden geven richting aan je beleid, procedures en omgangsvormen. Hoe je hybride werken inricht, moet aansluiten bij de waarden van je organisatie. Daardoor blijf je geloofwaardig als (toekomstige) werkgever.

In een organisatie waar autonomie een belangrijke waarde is, zou er ruimte moeten zijn voor medewerkers om binnen kaders zelfstandig hoe werkdag vorm te geven.

De aard van de werkzaamheden /dienstverlening

Een loodgieter werkt op de locatie van de klant. Een conducteur werkt in de trein. Een huisarts werkt op de praktijk en bij de patiënten thuis. Een accountmanager werkt bij de klant, onderweg, op kantoor en/of thuis.

De aard van je werkzaamheden bepaalt de ruimte die er is om op afstand te werken. Als werkzaamheden op meerdere locaties kunnen of moeten worden uitgevoerd, is er ruimte om met elkaar te kijken naar de ideale werkmix. Belangrijke criteria zijn

 • efficiëntie voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • efficiëntie in tijdsbesteding
 • effect op de samenwerking
 • verwachtingen van klanten
 • voorkeur van de medewerker

De behoeften van medewerkers

De medewerkers zijn je spil van je organisatie. Als zij optimaal kunnen functioneren, behalen zij de beste resultaten en ervaren zij veel voldoening. Voor iedere medewerker is de optimale werkdag anders, en dat kan ook verschillen per dag in de week.

De balans tussen werk en privé speelt hierin een belangrijke factor. De mate waarin iemand ongestoord wilt werken, kan ook een factor zijn.

Verbinding

In verbinding zijn en blijven met collega’s, de klanten, de organisatie zorgt voor betrokkenheid. Weten waarvoor je het doet!

Door het WERKmix-spel met elkaar te spelen, zorg je voor inzicht, begrip en betrokkenheid bij elkaar werksituatie. Vanuit deze verbinding kan je met elkaar hybride samenwerken.

Als je als werkgever alles in kaart hebt gebracht zijn er verschillende mogelijkheden om de werkomgeving ondersteunend te laten zijn aan dit proces. Op kantoor ontstaan vaak andere behoeftes, zoals meer overlegplekken en minder werkplekken. Zo kan hybride werken beter integreren binnen de jou organisatie.

Met het WERKmix-spel zoeken we samen naar jouw ideale WERKmix!

De prikkels van hybride werken

Volledig thuiswerken! Voor sommige mensen is het uitkomst gebleken. Het kantoor als werkplek is in 2020 uit de gratie geraakt en deze mensen ervaren vele voordelen van het thuiswerken.

De combinatie met het privéleven is gemakkelijker te maken, minder reistijd, geen ergernis in file of in het openbaar vervoer, je tijd gemakkelijk zelf indelen en je collega’s spreek je online.

Andere mensen moeten er niet aandenken om een deel van de week, laat staan de hele week, thuis te werken. Zij hebben meer behoeften aan een scheiding tussen werk en privé, of hebben geen goede thuiswerkplek. Ook kunnen zij het fijn vinden om collega’s live te ontmoeten en kunnen zij meer waarde hechten aan de contacten bij de koffieautomaat of in de kantine.

Thuiswerken is here to stay!

Als thuiswerken een blijvertje is, hoe zorg je er dan voor dat collega’s elkaar blijven ontmoeten om met elkaar in verbinding te blijven?

In onze vorige blog ‘de V van verbinding’ hebben we daar aandacht aanbesteed. Een andere trend is om de werkplek als ontmoetingsplek in te richten.

Prikkels zorgen voor contact

De ontmoetingsplek is een fijne plek om te werken en nodigt uit om met elkaar te ontmoeten, om samen activiteiten met elkaar te ontplooien. De werkplek prikkelt en zorgt voor inspiratie.

Daarnaast is er gelegenheid voor ontspanning, om in stilte te werken of stoom af te blazen. Plekken om te ‘ontprikkelen’ als je op zoek bent naar balans tijdens je werkdag.

Een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien, is de vernieuwde kantoorplek bij de gemeente Amstelveen. ID-binnenhuisarchitectuur is de partner voor MKB-bedrijven en adviseert je graag bij de inrichting van de hybride werkplek.

De vijf V’s van hybride werken

Hybride werken implementeren is geen trucje of een check-in-the-box. Hybride werken is een organisatieverandering die je binnen je organisatie faciliteert.

Het implementeren van hybride werken, start met het formuleren van je visie op hoe je werk in jouw organisatie wilt inrichten. Hoe werk het beste georganiseerd kan worden, zowel voor de werkprocessen als voor de mensen die er werken en de klanten.

Als je hybride werken wilt implementeren, begin je bij de kern: de identiteit en waarden van de organisatie. Waar staat jouw organisatie voor? Hoe zie je dit terug in de werksituatie? En, hoe wil je dit terugzien? Bij elke verandering toets je de gewenste situatie hieraan.

Hybride werken heeft impact op hoe werk georganiseerd wordt. Door aandacht te besteden aan de vijf V’s zorg je ervoor dat hybride werken goed geïmplementeerd wordt.

Vertrouwen

De basis van elke werkrelatie is vertrouwen. Door hybride te werken, ben je minder in elkaars nabijheid en zie je minder van elkaar. Wat is dan nodig om het vertrouwen te hebben en te houden?

Daarover maak je afspraken met elkaar en in de praktijk evalueer je deze afspraken.

Verantwoordelijkheid

Elke functie brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat verandert niet door hybride te werken. Wat wel verandert, is hoe je met de verantwoordelijkheden omgaat. Door meer fysieke afstand is het nog belangrijker dat je je eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.

Vrijheid

Die verantwoordelijkheid geeft met hybride werken ook meer vrijheid. De 9-17 mentaliteit past minder bij deze manier van werken. Uiteraard is dat ook functie afhankelijk. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat je meer vrijheid hebt over hoe je je taken uitoefent dan wanneer je dat doet. Ook hiervoor geldt dat je daar afspraken over maakt en deze toetst in de praktijk.

Verbinding

In contact zijn en voelen met collega’s en de organisatie zorgt ervoor dat je je onderdeel blijft voelen van de organisatie. Het organiseren van contactmomenten en bijeenkomsten zijn hierin een belangrijke schakel. En niet te vergeten de spontane momenten, die zich niet laten plannen.

Je kan dit soort momenten wel faciliteren door werkruimtes anders in te richten. 

Vaardigheden

Hybride werken betekent ook dat je je vaardigheden hierin moet/mag ontwikkelen. Met name de technische kant van hybride werken: het digitale werken. En, ook je communicatie vaardigheden.  Het overbrengen van een boodschap is anders digitaal dan fysiek.

Door het spelen van het WERKmix-spel met elkaar ervaar je hoe deze vijf V’s een rol spelen in jouw team en/of organisatie. 

Het WERKmix-spel zorgt voor de dialoog

De werkplek is veranderd en werksituaties zijn in beweging. Voor de ene persoon is dit een gewenste ontwikkeling, voor de ander een achteruitgang. 

Het biedt de mogelijkheid om met elkaar opnieuw te kijken naar de ideale werksituatie. Dé uitgelezen kans om hoe het was en hoe het nu is door elkaar te mixen. En te komen tot een ideale werkmix voor een team en de individuen in het team.

Het WERKmix-spel maakt op een speelse manier inzichtelijk wat nodig is om het hybride werken te implementeren binnen een team of organisatie.  Door het met elkaar te spelen, ontstaat de dialoog tussen individuele teamleden over de ideale werkmix. Een onderwerp van gesprek tussen werkgever en medewerkers én collega’s onderling. 

Samen met het team spelen we het spel, waarbij wij:

 • het spel begeleiden & faciliteren
 • tijdens het spel observeren
 • na het spel evalueren

Waar zitten de knelpunten? Waar en hoe kunnen de talenten van het team en/of individu beter ingezet worden? En wat kan de organisatie daarin betekenen? Vanuit het WERKmix-spel doen we graag die aanbevelingen.

Hoe speel je het spel

Het spel is in drie verschillende vormen te spelen;

 1. verandering van de werksituatie met vaste rollen (vanuit een casus)
 2. verandering van de werksituatie op basis van de actuele situatie
 3. verandering in de samenwerking van het team

Het vertrekpunt in het WERKmix-spel zijn de zones. Dit zijn de werkruimtes die zijn aangegeven op de plattegrond. Door vanuit de diverse rollen te kijken naar activiteiten en hulpmiddelen in de zones worden de verschillen inzichtelijk gemaakt.

De dialoog wordt nog interessanter door het inbrengen van relevante issues. De impact van de issues zijn heel verschillend. En juist daarom relevant om het met elkaar erover te hebben.

Voor wie is het spel bedoeld?

 • Voor organisaties die hybride werken als uitgangspunt hebben genomen en hun medewerkers hierin (willen) faciliteren;
 • Voor Management Teams die met elkaar hybride werken willen faciliteren in hun organisatie;
 • Voor teams die met elkaar in gesprek willen over de ideale werksituatie;
 • Voor teams die met elkaar willen reflecteren op de huidige werksituatie .

We kunnen er nog veel meer over vertellen, en gaan graag met je de dialoog aan!!

Cécile & Miranda

Zorgt hybride werken voor een identiteitscrisis?

Hybride werken is de huidige manier van werken. Het zorgt ervoor dat mensen tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. Het zorgt voor andere manieren van verbinding en contact met collega’s, leidinggevenden, klanten én de thuissituatie.

Om hybride werken te laten slagen, is de verbinding met de identiteit van de organisatie een belangrijke voorwaarde.

Als organisatie heb je een missie, visie en toegevoegde waarde die je levert. Voor een deel staat hierin de identiteit van de organisatie beschreven.

De waarden van de organisatie, ook een onderdeel van de identiteit, laten zien hoe je als organisatie van waarde wilt zijn. Ze zijn het vertrekpunt om hybride werken succesvol te implementeren.

Deze waarden komen tot leven door de mensen in de organisatie. De manier waarop hybride werken in de organisatie wordt geïmplementeerd zijn een vertaalslag hiervan.

Voorbeelden spreken

Als samenwerken één van de kernwaarden is van de organisatie dan geef je met elkaar invulling aan andere manieren van werken. Je creëert plekken en/of momenten waarin mensen met elkaar kunnen samenwerken, online en fysiek.

Omdat we veel thuiswerken verandert de functie van het kantoor. Ontmoeten, dat is waar de nadruk op komt te liggen. Meer overlegplekken, voor teams en ook voor 1-op-1 gesprekken.

De aanlandwerkplekken geven je ruimte om over afdelingen heen met elkaar te communiceren. Ben je een uurtje op kantoor tussen gesprekken door, schuif dan aan, ontmoet je collega’s en de samenwerking ontstaat bijna vanzelf.

Kantoorruimte met aanlandwerkplekken

Als verbinden één van de kernwaarden is van de organisatie dan geef je ruimte om deze verbinding tot stand te laten komen, in tijdsbesteding en in de fysieke ruimte. Je creëert plekken waarin mensen kunnen samen komen om met elkaar in gesprek te komen, elkaar te inspireren en/of te innoveren. Met directe collega’s en collega’s in het werkveld.

Een workcafé is zo’n mooi voorbeeld. Dit is bij uitstek de plek waar je je collega’s informeel ontmoet en onder het genot van een vers gezet kopje koffie de verbinding met elkaar zoekt. En als je de identiteit van de organisatie in de ruimte verwerkt voelen mensen zich ook verbonden met de organisatie. Want ook die verbondenheid is van belang.

Een callcenter met veel jonge medewerkers vraagt om een andere aanpak dan een technische organisatie met hoog opgeleid (veel mannelijk) personeel. Herken je je in je omgeving dat voel je je meer op je gemak. En wordt je onder gedompeld in de huisstijl van je organisatie met kleuren, quotes en bijvoorbeeld sfeer? Dan groeit die betrokkenheid.

Ook een kantoor met glazen wanden als afscheiding zorgt voor verbinding. Wel een andere soort verbinding dan bij aanlandplekken, waar je met elkaar kunt overleggen. Bij glazen wanden behoud je de rust en vind je ook de verbinding omdat je elkaar ziet. Bij de kernwaarde transparant worden glazen wanden veel toegepast.

Kantoor met glazen scheidingswanden geeft rust, transparantie en verbinding.

Eigen identiteitscrisis

Aan een mooi en hip kantoor, je eigen werkweek indelen, thuis, op kantoor en op flexplekken werken (kortom vrijheid) kan ook een schaduwkant zitten. Hoe blijf je je verbonden voelen met de organisatie?

Een goed ingericht kantoor dat jouw activiteiten ondersteunt, is heel waardevol. Maar ook het contact met collega’s, je team en de organisatie is van belang. Je betrokken blijven voelen, zorgt ervoor dat je niet in je eigen identiteitscrisis belandt.

Het kennen van jouw persoonlijke waarden en jouw toegevoegde waarde in de organisatie dragen bij aan verbondenheid. Ook het kennen van jouw behoeften aan interactie en autonomie en het kennen van jouw kwaliteiten zorgen ervoor dat jij jouw kompas in een hybride werkomgeving kent. Zo kan je dicht bij jezelf blijven en je van daaruit verbinden met de organisatie.

Hybride werken is de aanleiding voor organisaties om op een andere manier samen te werken. Met elkaar werk je aan en vanuit een vernieuwd fundament: de identiteit! Dat zorgt voor een steviger en natuurlijkere manier van verbinding met de organisatie, de werkplek en jezelf.

Online inspiratiesessie

De introductie van het WERKmix-spel vond op 25 november 2021 online plaats. De onlinesessie bleek een goede manier te zijn om de deelnemers het WERKmix-spel te laten zien en deels te ervaren.

Het WERKmix-spel is een middel voor organisaties om inzicht te krijgen in de vraagstukken die leven rondom hybride werken. Op gebied van werkplekinrichting, huisvesting, manieren van samenwerken en werkgeluk. Door het spel fysiek te spelen komen vraagstukken letterlijk op tafel.

Ook in de onlinesetting bleek dat vraagstukken snel naar voren kwamen. Na een korte introductie van het spel was er gelegenheid om de eerste ronde van het spel te spelen. In deze ronde word je gevraagd om na te denken over jouw werksituatie aan de hand van een aantal onderdelen.

Als het WERKmix-spel volledig wordt gespeeld, wordt in de tweede ronde een extra uitdaging ingebracht voor alle deelnemers.

Reacties van de deelnemers

“Zeer inspirerend en informatief”

“Leuk om samen te kijken en de verschillende invalshoeken te horen”

“Mooi spel en inzetbaar op diverse plekken”

” Zeker een handige tool om met elkaar in gesprek te gaan over flexibel werken en te bepalen hoe bijvoorbeeld het kantoor opnieuw ingericht kan worden”

© 2024 WERKMIX

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑