Tag: id-binnenhuisarchitectuur

Hybride werken in balans?

Eén van de weinige effecten van de Corona pandemie die blijvend is, is het hybride werken. Het verschilt per bedrijf hoe daarmee om wordt gegaan. Zelfs per medewerker is het verschillend wat de ideale werkmix is.

Past werken op afstand?

Voor het ene bedrijf een makkelijk te beantwoorden vraag en voor een ander bedrijf zitten er haken en ogen aan.

Bedrijven gaan verschillend om met het werken op afstand. Hoe kom je tot een goede keuze?

Er zijn drie meetlatten waarlangs je deze vraag kan leggen:

 1. de waarden van de organisatie
 2. de aard van de werkzaamheden / dienstverlening
 3. de behoeften van medewerkers

Waarden van je organisatie

De waarden vormen de kern van je organisatie en zijn leidend. De waarden geven richting aan je beleid, procedures en omgangsvormen. Hoe je hybride werken inricht, moet aansluiten bij de waarden van je organisatie. Daardoor blijf je geloofwaardig als (toekomstige) werkgever.

In een organisatie waar autonomie een belangrijke waarde is, zou er ruimte moeten zijn voor medewerkers om binnen kaders zelfstandig hoe werkdag vorm te geven.

De aard van de werkzaamheden /dienstverlening

Een loodgieter werkt op de locatie van de klant. Een conducteur werkt in de trein. Een huisarts werkt op de praktijk en bij de patiënten thuis. Een accountmanager werkt bij de klant, onderweg, op kantoor en/of thuis.

De aard van je werkzaamheden bepaalt de ruimte die er is om op afstand te werken. Als werkzaamheden op meerdere locaties kunnen of moeten worden uitgevoerd, is er ruimte om met elkaar te kijken naar de ideale werkmix. Belangrijke criteria zijn

 • efficiëntie voor de uitvoering van de werkzaamheden
 • efficiëntie in tijdsbesteding
 • effect op de samenwerking
 • verwachtingen van klanten
 • voorkeur van de medewerker

De behoeften van medewerkers

De medewerkers zijn je spil van je organisatie. Als zij optimaal kunnen functioneren, behalen zij de beste resultaten en ervaren zij veel voldoening. Voor iedere medewerker is de optimale werkdag anders, en dat kan ook verschillen per dag in de week.

De balans tussen werk en privé speelt hierin een belangrijke factor. De mate waarin iemand ongestoord wilt werken, kan ook een factor zijn.

Verbinding

In verbinding zijn en blijven met collega’s, de klanten, de organisatie zorgt voor betrokkenheid. Weten waarvoor je het doet!

Door het WERKmix-spel met elkaar te spelen, zorg je voor inzicht, begrip en betrokkenheid bij elkaar werksituatie. Vanuit deze verbinding kan je met elkaar hybride samenwerken.

Als je als werkgever alles in kaart hebt gebracht zijn er verschillende mogelijkheden om de werkomgeving ondersteunend te laten zijn aan dit proces. Op kantoor ontstaan vaak andere behoeftes, zoals meer overlegplekken en minder werkplekken. Zo kan hybride werken beter integreren binnen de jou organisatie.

Met het WERKmix-spel zoeken we samen naar jouw ideale WERKmix!

De prikkels van hybride werken

Volledig thuiswerken! Voor sommige mensen is het uitkomst gebleken. Het kantoor als werkplek is in 2020 uit de gratie geraakt en deze mensen ervaren vele voordelen van het thuiswerken.

De combinatie met het privéleven is gemakkelijker te maken, minder reistijd, geen ergernis in file of in het openbaar vervoer, je tijd gemakkelijk zelf indelen en je collega’s spreek je online.

Andere mensen moeten er niet aandenken om een deel van de week, laat staan de hele week, thuis te werken. Zij hebben meer behoeften aan een scheiding tussen werk en privé, of hebben geen goede thuiswerkplek. Ook kunnen zij het fijn vinden om collega’s live te ontmoeten en kunnen zij meer waarde hechten aan de contacten bij de koffieautomaat of in de kantine.

Thuiswerken is here to stay!

Als thuiswerken een blijvertje is, hoe zorg je er dan voor dat collega’s elkaar blijven ontmoeten om met elkaar in verbinding te blijven?

In onze vorige blog ‘de V van verbinding’ hebben we daar aandacht aanbesteed. Een andere trend is om de werkplek als ontmoetingsplek in te richten.

Prikkels zorgen voor contact

De ontmoetingsplek is een fijne plek om te werken en nodigt uit om met elkaar te ontmoeten, om samen activiteiten met elkaar te ontplooien. De werkplek prikkelt en zorgt voor inspiratie.

Daarnaast is er gelegenheid voor ontspanning, om in stilte te werken of stoom af te blazen. Plekken om te ‘ontprikkelen’ als je op zoek bent naar balans tijdens je werkdag.

Een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien, is de vernieuwde kantoorplek bij de gemeente Amstelveen. ID-binnenhuisarchitectuur is de partner voor MKB-bedrijven en adviseert je graag bij de inrichting van de hybride werkplek.

De vijf V’s van hybride werken

Hybride werken implementeren is geen trucje of een check-in-the-box. Hybride werken is een organisatieverandering die je binnen je organisatie faciliteert.

Het implementeren van hybride werken, start met het formuleren van je visie op hoe je werk in jouw organisatie wilt inrichten. Hoe werk het beste georganiseerd kan worden, zowel voor de werkprocessen als voor de mensen die er werken en de klanten.

Als je hybride werken wilt implementeren, begin je bij de kern: de identiteit en waarden van de organisatie. Waar staat jouw organisatie voor? Hoe zie je dit terug in de werksituatie? En, hoe wil je dit terugzien? Bij elke verandering toets je de gewenste situatie hieraan.

Hybride werken heeft impact op hoe werk georganiseerd wordt. Door aandacht te besteden aan de vijf V’s zorg je ervoor dat hybride werken goed geïmplementeerd wordt.

Vertrouwen

De basis van elke werkrelatie is vertrouwen. Door hybride te werken, ben je minder in elkaars nabijheid en zie je minder van elkaar. Wat is dan nodig om het vertrouwen te hebben en te houden?

Daarover maak je afspraken met elkaar en in de praktijk evalueer je deze afspraken.

Verantwoordelijkheid

Elke functie brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat verandert niet door hybride te werken. Wat wel verandert, is hoe je met de verantwoordelijkheden omgaat. Door meer fysieke afstand is het nog belangrijker dat je je eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.

Vrijheid

Die verantwoordelijkheid geeft met hybride werken ook meer vrijheid. De 9-17 mentaliteit past minder bij deze manier van werken. Uiteraard is dat ook functie afhankelijk. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat je meer vrijheid hebt over hoe je je taken uitoefent dan wanneer je dat doet. Ook hiervoor geldt dat je daar afspraken over maakt en deze toetst in de praktijk.

Verbinding

In contact zijn en voelen met collega’s en de organisatie zorgt ervoor dat je je onderdeel blijft voelen van de organisatie. Het organiseren van contactmomenten en bijeenkomsten zijn hierin een belangrijke schakel. En niet te vergeten de spontane momenten, die zich niet laten plannen.

Je kan dit soort momenten wel faciliteren door werkruimtes anders in te richten. 

Vaardigheden

Hybride werken betekent ook dat je je vaardigheden hierin moet/mag ontwikkelen. Met name de technische kant van hybride werken: het digitale werken. En, ook je communicatie vaardigheden.  Het overbrengen van een boodschap is anders digitaal dan fysiek.

Door het spelen van het WERKmix-spel met elkaar ervaar je hoe deze vijf V’s een rol spelen in jouw team en/of organisatie. 

De hybride trends op de Nederlandse werkvloer

In het voorjaar publiceerde Microsoft de Nederlandse resultaten van haar jaarlijkse Work Trend Index. Het meest recente onderzoek naar hoe er gewerkt wordt en de behoeftes van de Nederlandse werkvloer. Na meer dan een jaar experimenteren met hybride werk, staan veel bedrijven nu op een langverwacht breekpunt: hybride werken toekomstbestendig maken. 

“Never waste a good crisis”. Een bekende en oh zo ware uitspraak van Winston Churchill. Wat hebben we geleerd van het thuiswerken tijdens corona en wat we prettig vonden willen we graag behouden. We nemen dan ook graag afscheid van zaken die we als niet prettig ervaren hebben. En wat dat is, is natuurlijk per individu verschillend.

In de publicatie lees je terug dat er geen eenduidigheid is en dat we in Nederland nog erg zoekende zijn hoe we hybride werken goed kunnen toepassen, zodat het ook toekomstbestendig is. We weten zeker dat we niet terug gaan naar de situatie vóór de pandemie en we weten zeker dat we niet terug gaan naar de situatie tijdens de pandemie. Hoe dan wel? En, hoe ga je dat realiseren?

Bijna twee derde (65 procent) van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar heeft niet de invloed of de middelen. 

Een leidinggevende maakt het verschil door met zijn team in gesprek te gaan en te blijven. Fysieke middelen kunnen budgettair beperkt zijn. Door met elkaar de knelpunten te benoemen, kun je ook met elkaar de oplossingen bedenken. Door met elkaar hierover te brainstormen en out-of-the-box te denken, kom je tot vernieuwende oplossingen.

De grootste invloed die een leidinggevende kan aanwenden, is hoe hij zijn tijd besteed en aandacht geeft aan de mensen in zijn team. Voel je je gehoord, gezien en gewaardeerd door je leidinggevende! Dat is van grote invloed op het werkgeluk van medewerkers. Als leidinggevende kan je jouw invloed aanwenden door op een goede manier in gesprek te gaan met de mensen in je team.

Minder dan een kwart (23 procent) van het management bij bedrijven in Nederland heeft duidelijke afspraken gemaakt met haar werknemers over waarom en wanneer naar kantoor te komen. Dit laat de werknemers achter in twijfel: een derde (34 procent) geeft namelijk aan dat het weten wanneer zij op kantoor of op afstand moeten en kunnen werken, hun grootste uitdaging is op dit moment.

Waar je werkt, dat stem je met elkaar af. Dat klinkt logisch. Maar we zien bij veel organisaties dat deze afspraken er niet of nauwelijks zijn. Het is goed om met elkaar hierover in gesprek te blijven. Werken de afspraken? Heb je dan ook facilitaire ondersteuning gekregen? Is je werkplek thuis wel zodanig ingericht dat je er de hele dag prettig en op een veilige en gezonde manier kunt werken? Ook daar kan je met elkaar afspraken over maken. En dan is die vaste werkplek op kantoor, waar je nog maar deels werkt, niet meer nodig. Je kunt prima je werkplek met collega’s delen. Daar zijn veel oplossingen en mogelijkheden voor te bedenken.

Informeel overleggen
Aanlandwerkplekken bij de plantenbakken &
flexplekken aan de hoge tafel

Als je als organisatie zelf nog niet weet wat de beste manier van werken is, richt dan pilots in om met elkaar voor een bepaalde manier van werken te kiezen voor een bepaalde periode. Monitoor dit proces door werkbelevingsenquêtes te houden en evalueer de pilot met elkaar. Betrek de medewerkers in de organisatie bij deze verandering. Het wiel is nog niet uitgevonden en dat doe je met elkaar. Zo creëer je draagvlak én ook duidelijkheid.

We moeten inzien dat de enige manier waarop een bedrijf tegenwoordig succesvol kan zijn, is door werknemers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl,” zegt Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland – wiens functie in het levens is geroepen om de transformatie van Microsofts hybride manier van werken in Nederland verder te stimuleren. “Hybride werken heeft de toekomst, maar het is voor elke organisatie een uitdaging om de cultuurverandering in gang te zetten die nodig is om het individu centraal te kunnen stellen.

aldus Shanna Bosmans

Balans tussen werk en privé is belangrijk en het mag er tegenwoordig ook zijn. Als je kijkt naar hybride werken, is het daarom ook belangrijk met elkaar af te stemmen hoe je dat als werkgever en werknemer samen regelt. De één kan en wil graag thuiswerken, de ander geeft de voorkeur aan op kantoor werken. En dat is dan ook nog eens functie afhankelijk. Het vraagt daarnaast ook aanpassingen aan de inrichting van de thuiswerkplek. En zeker ook op het kantoor.

Doordat medewerkers (deels) ook thuiswerken zijn er minder werkplekken op kantoor nodig. Of liever gezegd verschillende soorten werkplekken. We hebben deze al eerder toegelicht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld flexwerkplekken en stilte /focus werkplekken. Omdat deze werkplekken door meerdere mensen gebruikt wordt is het van belang dat de werkplek makkelijk en snel instellen is naar de behoefte van de medewerker met bijvoorbeeld een slinger verstelbaar bureau en een bureaustoel met gebruiksaanwijzing aan de zijkant van de stoel. Zorg voor voldoende opbergruimte en geef medewerkers goede instructies hoe ze de werkplek kunnen instellen.

Slinger verstelbare bureau’s
Deze stoel geeft extra steun in de lende

Het individu centraal zetten, gaat naast waar je je werkt doet, ook over hoe jij jouw taken het beste kan uitvoeren. Het opnieuw kijken naar jouw takenpakket en beoordelen waar en wanneer jij het effectiefst jouw taken kan doen. Je verspilt minder energie als je een focustaak op een stille werkplek kan doen dan in plaats van een kantoortuin. Hoe minder energie het je kost om je te focussen op je taak, hoe uitgeruster je bent en hoe efficiënter je werkt. Een win-win-situatie!

Hoe kan ik de mensen in mijn organisatie faciliteren, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Dat is wat ons betreft het individu centraal zetten. Dat betekent dat je als organisatie in gesprek gaat met je mensen om te horen waar hun behoeften liggen. In gesprek over:

 • het inzetten en ontwikkelen van kwaliteiten
 • het onderzoeken van energiegevers/-lekken
 • de balans tussen werk/-privé
 • het faciliteren van loopbaanontwikkeling
 • in contact blijven met collega’s
 • verbonden zijn met de organisatie
 • autonomie in de functie
 • facilitaire ondersteuning van verschillende soorten werkplekken

Kortom: het vergroten van werkgeluk. Én minstens net zo belangrijk het opvolgen van de gemaakte afspraken!

Een hybride organisatie creëer je met elkaar. Start de dialoog door het spelen van het WERKmix-spel. We vertellen je er graag meer over.

Het volledige artikel lezen.

Het WERKmix-spel zorgt voor de dialoog

De werkplek is veranderd en werksituaties zijn in beweging. Voor de ene persoon is dit een gewenste ontwikkeling, voor de ander een achteruitgang. 

Het biedt de mogelijkheid om met elkaar opnieuw te kijken naar de ideale werksituatie. Dé uitgelezen kans om hoe het was en hoe het nu is door elkaar te mixen. En te komen tot een ideale werkmix voor een team en de individuen in het team.

Het WERKmix-spel maakt op een speelse manier inzichtelijk wat nodig is om het hybride werken te implementeren binnen een team of organisatie.  Door het met elkaar te spelen, ontstaat de dialoog tussen individuele teamleden over de ideale werkmix. Een onderwerp van gesprek tussen werkgever en medewerkers én collega’s onderling. 

Samen met het team spelen we het spel, waarbij wij:

 • het spel begeleiden & faciliteren
 • tijdens het spel observeren
 • na het spel evalueren

Waar zitten de knelpunten? Waar en hoe kunnen de talenten van het team en/of individu beter ingezet worden? En wat kan de organisatie daarin betekenen? Vanuit het WERKmix-spel doen we graag die aanbevelingen.

Hoe speel je het spel

Het spel is in drie verschillende vormen te spelen;

 1. verandering van de werksituatie met vaste rollen (vanuit een casus)
 2. verandering van de werksituatie op basis van de actuele situatie
 3. verandering in de samenwerking van het team

Het vertrekpunt in het WERKmix-spel zijn de zones. Dit zijn de werkruimtes die zijn aangegeven op de plattegrond. Door vanuit de diverse rollen te kijken naar activiteiten en hulpmiddelen in de zones worden de verschillen inzichtelijk gemaakt.

De dialoog wordt nog interessanter door het inbrengen van relevante issues. De impact van de issues zijn heel verschillend. En juist daarom relevant om het met elkaar erover te hebben.

Voor wie is het spel bedoeld?

 • Voor organisaties die hybride werken als uitgangspunt hebben genomen en hun medewerkers hierin (willen) faciliteren;
 • Voor Management Teams die met elkaar hybride werken willen faciliteren in hun organisatie;
 • Voor teams die met elkaar in gesprek willen over de ideale werksituatie;
 • Voor teams die met elkaar willen reflecteren op de huidige werksituatie .

We kunnen er nog veel meer over vertellen, en gaan graag met je de dialoog aan!!

Cécile & Miranda

Zorgt hybride werken voor een identiteitscrisis?

Hybride werken is de huidige manier van werken. Het zorgt ervoor dat mensen tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. Het zorgt voor andere manieren van verbinding en contact met collega’s, leidinggevenden, klanten én de thuissituatie.

Om hybride werken te laten slagen, is de verbinding met de identiteit van de organisatie een belangrijke voorwaarde.

Als organisatie heb je een missie, visie en toegevoegde waarde die je levert. Voor een deel staat hierin de identiteit van de organisatie beschreven.

De waarden van de organisatie, ook een onderdeel van de identiteit, laten zien hoe je als organisatie van waarde wilt zijn. Ze zijn het vertrekpunt om hybride werken succesvol te implementeren.

Deze waarden komen tot leven door de mensen in de organisatie. De manier waarop hybride werken in de organisatie wordt geïmplementeerd zijn een vertaalslag hiervan.

Voorbeelden spreken

Als samenwerken één van de kernwaarden is van de organisatie dan geef je met elkaar invulling aan andere manieren van werken. Je creëert plekken en/of momenten waarin mensen met elkaar kunnen samenwerken, online en fysiek.

Omdat we veel thuiswerken verandert de functie van het kantoor. Ontmoeten, dat is waar de nadruk op komt te liggen. Meer overlegplekken, voor teams en ook voor 1-op-1 gesprekken.

De aanlandwerkplekken geven je ruimte om over afdelingen heen met elkaar te communiceren. Ben je een uurtje op kantoor tussen gesprekken door, schuif dan aan, ontmoet je collega’s en de samenwerking ontstaat bijna vanzelf.

Kantoorruimte met aanlandwerkplekken

Als verbinden één van de kernwaarden is van de organisatie dan geef je ruimte om deze verbinding tot stand te laten komen, in tijdsbesteding en in de fysieke ruimte. Je creëert plekken waarin mensen kunnen samen komen om met elkaar in gesprek te komen, elkaar te inspireren en/of te innoveren. Met directe collega’s en collega’s in het werkveld.

Een workcafé is zo’n mooi voorbeeld. Dit is bij uitstek de plek waar je je collega’s informeel ontmoet en onder het genot van een vers gezet kopje koffie de verbinding met elkaar zoekt. En als je de identiteit van de organisatie in de ruimte verwerkt voelen mensen zich ook verbonden met de organisatie. Want ook die verbondenheid is van belang.

Een callcenter met veel jonge medewerkers vraagt om een andere aanpak dan een technische organisatie met hoog opgeleid (veel mannelijk) personeel. Herken je je in je omgeving dat voel je je meer op je gemak. En wordt je onder gedompeld in de huisstijl van je organisatie met kleuren, quotes en bijvoorbeeld sfeer? Dan groeit die betrokkenheid.

Ook een kantoor met glazen wanden als afscheiding zorgt voor verbinding. Wel een andere soort verbinding dan bij aanlandplekken, waar je met elkaar kunt overleggen. Bij glazen wanden behoud je de rust en vind je ook de verbinding omdat je elkaar ziet. Bij de kernwaarde transparant worden glazen wanden veel toegepast.

Kantoor met glazen scheidingswanden geeft rust, transparantie en verbinding.

Eigen identiteitscrisis

Aan een mooi en hip kantoor, je eigen werkweek indelen, thuis, op kantoor en op flexplekken werken (kortom vrijheid) kan ook een schaduwkant zitten. Hoe blijf je je verbonden voelen met de organisatie?

Een goed ingericht kantoor dat jouw activiteiten ondersteunt, is heel waardevol. Maar ook het contact met collega’s, je team en de organisatie is van belang. Je betrokken blijven voelen, zorgt ervoor dat je niet in je eigen identiteitscrisis belandt.

Het kennen van jouw persoonlijke waarden en jouw toegevoegde waarde in de organisatie dragen bij aan verbondenheid. Ook het kennen van jouw behoeften aan interactie en autonomie en het kennen van jouw kwaliteiten zorgen ervoor dat jij jouw kompas in een hybride werkomgeving kent. Zo kan je dicht bij jezelf blijven en je van daaruit verbinden met de organisatie.

Hybride werken is de aanleiding voor organisaties om op een andere manier samen te werken. Met elkaar werk je aan en vanuit een vernieuwd fundament: de identiteit! Dat zorgt voor een steviger en natuurlijkere manier van verbinding met de organisatie, de werkplek en jezelf.

Van corona-puppy tot kantoortijger!

Thuiswerken of naar kantoor: hoe zorg je als werkgever voor een goede balans en waarborg je daarmee ook op de lange termijn de bedrijfscontinuïteit? Daar gaat het over in het artikel:

‘Denk nu al na over de toekomst van hybride werken

Het is ondenkbaar dat we teruggaan naar een werksituatie die twee jaar terug zo normaal voor ons was. Met elkaar zoeken we naar een nieuwe balans tussen thuiswerken en werken op kantoor.

Het rondje om met de, inmiddels volgroeide, corona-pup is ondertussen een ingesleten patroon geworden in de werkdag. De race tegen de klok in de ochtend en de reistijd missen we niet.

Een hele week online meetings hebben op de zolderkamer brengt ook niet de dynamiek die we zoeken. Het is heerlijk om een dag of twee thuis te werken om alle acties rustig af te kunnen handelen.

Op kantoor zoeken we contact met collega’s. Juist ook de ongeplande ontmoetingen bij de koffieautomaat en de informatie die je oppikt in de wandelgangen. Om gefocust te kunnen werken, is een stiltewerkplek, vergaderruimte met multimediamogelijkheden of coachplek ideaal.

De toekomst is maatwerk

Eén ideale werkweek of werksituatie bestaat niet. Per organisatie, functie en persoon is dat verschillend. Er zijn meerdere factoren die van belang zijn voor een ideale werksituatie

Het is duidelijk dat medewerkers behoefte hebben aan ontmoeten, met collega’s en ook klanten. Het echte contact zorgt voor verbinding met elkaar en met de organisatie. Je weet waar je het voor doet en je bent onderdeel van een groter geheel. Je voelt je op je plek en je voelt de energie van samen werken.

Daarnaast is er behoefte aan ruimtes waar je ongestoord en gefocust kunt werken. Kantoren maken een transitie door van kantoor naar ontmoetingsplek. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden.

Je thuiswerkplek kan je hierin rust bieden. Op kantoor voorzien focus-werkplekken, stilte-werkplekken en bijvoorbeeld belplekken in deze behoefte. En een reserveringssysteem voor zowel vergaderzalen als voor werkplekken kan uitkomst bieden.

En vergeet niet dat we naast thuiswerken en op kantoor werken steeds meer andere locaties opzoeken om gewisseld te kunnen werken. Bijvoorbeeld tussen twee afspraken door even op een flexplekken inloggen om je mail bij te werken.

Kortom het is goed om van te voren met je team te inventariseren waar behoefte aan is en welke WERKmix voor jouw team werk! De kantoortijger zoekt naar de nieuwe mogelijkheden om zijn werk-territorium uit te breiden.

Online inspiratiesessie

De introductie van het WERKmix-spel vond op 25 november 2021 online plaats. De onlinesessie bleek een goede manier te zijn om de deelnemers het WERKmix-spel te laten zien en deels te ervaren.

Het WERKmix-spel is een middel voor organisaties om inzicht te krijgen in de vraagstukken die leven rondom hybride werken. Op gebied van werkplekinrichting, huisvesting, manieren van samenwerken en werkgeluk. Door het spel fysiek te spelen komen vraagstukken letterlijk op tafel.

Ook in de onlinesetting bleek dat vraagstukken snel naar voren kwamen. Na een korte introductie van het spel was er gelegenheid om de eerste ronde van het spel te spelen. In deze ronde word je gevraagd om na te denken over jouw werksituatie aan de hand van een aantal onderdelen.

Als het WERKmix-spel volledig wordt gespeeld, wordt in de tweede ronde een extra uitdaging ingebracht voor alle deelnemers.

Reacties van de deelnemers

“Zeer inspirerend en informatief”

“Leuk om samen te kijken en de verschillende invalshoeken te horen”

“Mooi spel en inzetbaar op diverse plekken”

” Zeker een handige tool om met elkaar in gesprek te gaan over flexibel werken en te bepalen hoe bijvoorbeeld het kantoor opnieuw ingericht kan worden”

© 2024 WERKMIX

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑