Het WERKmix-project is ons aanbod! Dit project creëren wij samen met de klant op basis van de behoeften van de organisatie en van de mensen in die organisatie.

De klantreis

De stappen die je als klant kan verwachten van WERKmix hebben we inzichtelijk gemaakt in de klantreis.

Deze bestaat uit 6 stappen:

  1. Verkenning
  2. Het spel
  3. Conclusies & aanbevelingen
  4. Plan van aanpak & offerte
  5. Realisatie
  6. Wrap up & evaluatie

Het WERKmix-project

Een WERKmix-project is maatwerk. Wij stemmen ons aanbod hierop af. De onderdelen die in een WERKmix-project aanbod kunnen komen, lees je hier terug.

Werkplekinrichting

ID Binnenhuisarchitectuur heeft ruime ervaring met het inrichten van kantoorpanden en werkplekken naar een hybride situatie. De basis voor de inrichting begint bij de identiteit van de organisatie. Van hieruit wordt de basis gelegd en de vertaalslag gemaakt naar de nieuwe werkplekinrichting.

Met hybride werken ligt bij veel organisaties de nadruk op het ontmoeten op kantoor. Aangevuld met flex-werkplekken in verschillende functionaliteiten zoals aanland-werkplekken, stilte-werkplekken of belplekken. Je kunt deze verschillende werkplekken op dezelfde m2 realiseren omdat je met hybride werken niet meer inricht op 100%. Dus voor iedere medewerker een eigen werkplek. Veel organisaties kiezen voor 70% of zelf 50%.

Hybride werken is per organisatie en per individu anders en dat vraagt om een eigen plan van aanpak. Toch zijn er een aantal vaste stappen die we daarin doorlopen.

  • Verkenning – deze wordt gedaan met het WERKmix-spel
  • Briefing & moodboard – inclusief vlekkenplan
  • 2D en/of 3D ontwerp

Na het ontwerp kan gekozen worden voor realisatie in eigen beheer of uitbesteed aan ID Binnenhuisarchitectuur.

De mens

Hybride werken betekent voor mensen dat ze zich op een andere manier verhouden tot hun werk, hun werkplek en hun collega’s. Hierdoor ontstaat meer vrijheid én verantwoordelijkheid om jouw werkdag/-week zelfstandig in te delen. Dat vraagt om een grotere zelfsturing.

Ook het contact met collega’s verandert, waardoor er nieuwe manieren ontstaan of gecreëerd moeten worden om met elkaar goed samen te kunnen werken en de verbinding te blijven voelen.

In ons aanbod om de ideale WERKmix te creëren, is een aantal onderdelen gericht op het vergroten van zelfsturing van mensen, zodat zij plezierig hybride kunnen werken en effectief kunnen bijdragen aan de organisatie.

Mens & Waarde zet de ontwikkeling van mensen centraal, zodat zij meer van waarde kunnen zijn voor zichzelf en hun (werk-)omgeving. Hybride werken, biedt veel mogelijkheden om jouw werkdag optimaal in te richten. Met de onderstaande programma’s heb je alle handvatten om dat te realiseren.

Jouw hybride baan

Een workshop waarin je aan de slag gaat met het vormgeven van jouw ideale hybride baan.

Gelukkig! Hybride werken

Een training waarin leert hoe jij voor jou een gelukkige, hybride werkdag creëert en wat jij daarin zelf kan doen.

Hybride werkgeluk

Een individueel coachtraject waarin je gericht aan de slag gaat met jouw leerdoel in relatie hybride werken.