Auteur: Cecile van der Kolk

De V van verbinden

Wat heeft een banaan nou met de V van verbinden te maken? In het artikel “Van een gratis banaan wordt niemand gelukkig”, geven Fennande van der Meulen en Maartje Wolff van Happy Office aan dat in het afgelopen jaar het werkgeluk gelijk gebleven is, maar de verbinding met de organisatie afgenomen is.

Dit blijkt uit een enquête die zij -samen met Gelukkig Werken en MonitorGroep – onder veertienhonderd Nederlandse werkenden gedaan hebben, waarbij zij gekeken hebben het werkgeluk . Werknemers geven het werkgeluk gemiddeld een 7,2 . Deze uitkomst is gelijk aan die van 2021.

“Een van de opvallendste resultaten uit het onderzoek is dat mensen minder verbondenheid met het werk voelen. Dit is van een 7,3 naar een 7,0 gegaan”, zegt Van der Meulen. “Dat is een flinke daling.”

Het is dan ook duidelijk dat alleen een leuk kantoor, een fijne thuiswerkplek en/of een gratis banaan niet voldoende is om de verbinding met de organisatie te vergroten. Maar hoe doe je dat dan als werkgever?

Contact houden en onderhouden met collega’s en de organisatie zorgt voor verbinding. Dat kan gaan over het jaarplan, hoe het gaat met een zieke collega, succes wensen voor een belangrijke presentatie, benoemen van resultaten, feedback krijgen op je prestaties, aangesloten zijn bij de doelen van de organisatie.

De behoefte aan de mate van contact verschilt per mens; ook hoe dat te realiseren is in de praktijk. ‘Heb het erover’, juist met elkaar. Wederzijds begrip zorgt ook voor verbinding.

Het WERKmix-spel maakt op een speelse manier meer inzicht in wat nodig is om naast het hybride werken en werkgeluk ook de verbinding met de organisatie te behouden en vergroten.

Het spel faciliteert de dialoog tussen individuele teamleden over de ideale werkmix. Maak het onderwerp van gesprek tussen jou als werkgever én je medewerkers én collega’s onderling en geef samen vorm aan de ideale werksituatie voor jouw organisatie .

Speel het spel met jouw team en zoek samen naar de ideale WERKmix!

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan op deze link.

De vijf V’s van hybride werken

Hybride werken implementeren is geen trucje of een check-in-the-box. Hybride werken is een organisatieverandering die je binnen je organisatie faciliteert.

Het implementeren van hybride werken, start met het formuleren van je visie op hoe je werk in jouw organisatie wilt inrichten. Hoe werk het beste georganiseerd kan worden, zowel voor de werkprocessen als voor de mensen die er werken en de klanten.

Als je hybride werken wilt implementeren, begin je bij de kern: de identiteit en waarden van de organisatie. Waar staat jouw organisatie voor? Hoe zie je dit terug in de werksituatie? En, hoe wil je dit terugzien? Bij elke verandering toets je de gewenste situatie hieraan.

Hybride werken heeft impact op hoe werk georganiseerd wordt. Door aandacht te besteden aan de vijf V’s zorg je ervoor dat hybride werken goed geïmplementeerd wordt.

Vertrouwen

De basis van elke werkrelatie is vertrouwen. Door hybride te werken, ben je minder in elkaars nabijheid en zie je minder van elkaar. Wat is dan nodig om het vertrouwen te hebben en te houden?

Daarover maak je afspraken met elkaar en in de praktijk evalueer je deze afspraken.

Verantwoordelijkheid

Elke functie brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat verandert niet door hybride te werken. Wat wel verandert, is hoe je met de verantwoordelijkheden omgaat. Door meer fysieke afstand is het nog belangrijker dat je je eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.

Vrijheid

Die verantwoordelijkheid geeft met hybride werken ook meer vrijheid. De 9-17 mentaliteit past minder bij deze manier van werken. Uiteraard is dat ook functie afhankelijk. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat je meer vrijheid hebt over hoe je je taken uitoefent dan wanneer je dat doet. Ook hiervoor geldt dat je daar afspraken over maakt en deze toetst in de praktijk.

Verbinding

In contact zijn en voelen met collega’s en de organisatie zorgt ervoor dat je je onderdeel blijft voelen van de organisatie. Het organiseren van contactmomenten en bijeenkomsten zijn hierin een belangrijke schakel. En niet te vergeten de spontane momenten, die zich niet laten plannen.

Je kan dit soort momenten wel faciliteren door werkruimtes anders in te richten. 

Vaardigheden

Hybride werken betekent ook dat je je vaardigheden hierin moet/mag ontwikkelen. Met name de technische kant van hybride werken: het digitale werken. En, ook je communicatie vaardigheden.  Het overbrengen van een boodschap is anders digitaal dan fysiek.

Door het spelen van het WERKmix-spel met elkaar ervaar je hoe deze vijf V’s een rol spelen in jouw team en/of organisatie. 

Het WERKmix-spel zorgt voor de dialoog

De werkplek is veranderd en werksituaties zijn in beweging. Voor de ene persoon is dit een gewenste ontwikkeling, voor de ander een achteruitgang. 

Het biedt de mogelijkheid om met elkaar opnieuw te kijken naar de ideale werksituatie. Dé uitgelezen kans om hoe het was en hoe het nu is door elkaar te mixen. En te komen tot een ideale werkmix voor een team en de individuen in het team.

Het WERKmix-spel maakt op een speelse manier inzichtelijk wat nodig is om het hybride werken te implementeren binnen een team of organisatie.  Door het met elkaar te spelen, ontstaat de dialoog tussen individuele teamleden over de ideale werkmix. Een onderwerp van gesprek tussen werkgever en medewerkers én collega’s onderling. 

Samen met het team spelen we het spel, waarbij wij:

  • het spel begeleiden & faciliteren
  • tijdens het spel observeren
  • na het spel evalueren

Waar zitten de knelpunten? Waar en hoe kunnen de talenten van het team en/of individu beter ingezet worden? En wat kan de organisatie daarin betekenen? Vanuit het WERKmix-spel doen we graag die aanbevelingen.

Hoe speel je het spel

Het spel is in drie verschillende vormen te spelen;

  1. verandering van de werksituatie met vaste rollen (vanuit een casus)
  2. verandering van de werksituatie op basis van de actuele situatie
  3. verandering in de samenwerking van het team

Het vertrekpunt in het WERKmix-spel zijn de zones. Dit zijn de werkruimtes die zijn aangegeven op de plattegrond. Door vanuit de diverse rollen te kijken naar activiteiten en hulpmiddelen in de zones worden de verschillen inzichtelijk gemaakt.

De dialoog wordt nog interessanter door het inbrengen van relevante issues. De impact van de issues zijn heel verschillend. En juist daarom relevant om het met elkaar erover te hebben.

Voor wie is het spel bedoeld?

  • Voor organisaties die hybride werken als uitgangspunt hebben genomen en hun medewerkers hierin (willen) faciliteren;
  • Voor Management Teams die met elkaar hybride werken willen faciliteren in hun organisatie;
  • Voor teams die met elkaar in gesprek willen over de ideale werksituatie;
  • Voor teams die met elkaar willen reflecteren op de huidige werksituatie .

We kunnen er nog veel meer over vertellen, en gaan graag met je de dialoog aan!!

Cécile & Miranda

© 2023 WERKMIX

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑