Eén van de weinige effecten van de Corona pandemie die blijvend is, is het hybride werken. Het verschilt per bedrijf hoe daarmee om wordt gegaan. Zelfs per medewerker is het verschillend wat de ideale werkmix is.

Past werken op afstand?

Voor het ene bedrijf een makkelijk te beantwoorden vraag en voor een ander bedrijf zitten er haken en ogen aan.

Bedrijven gaan verschillend om met het werken op afstand. Hoe kom je tot een goede keuze?

Er zijn drie meetlatten waarlangs je deze vraag kan leggen:

  1. de waarden van de organisatie
  2. de aard van de werkzaamheden / dienstverlening
  3. de behoeften van medewerkers

Waarden van je organisatie

De waarden vormen de kern van je organisatie en zijn leidend. De waarden geven richting aan je beleid, procedures en omgangsvormen. Hoe je hybride werken inricht, moet aansluiten bij de waarden van je organisatie. Daardoor blijf je geloofwaardig als (toekomstige) werkgever.

In een organisatie waar autonomie een belangrijke waarde is, zou er ruimte moeten zijn voor medewerkers om binnen kaders zelfstandig hoe werkdag vorm te geven.

De aard van de werkzaamheden /dienstverlening

Een loodgieter werkt op de locatie van de klant. Een conducteur werkt in de trein. Een huisarts werkt op de praktijk en bij de patiënten thuis. Een accountmanager werkt bij de klant, onderweg, op kantoor en/of thuis.

De aard van je werkzaamheden bepaalt de ruimte die er is om op afstand te werken. Als werkzaamheden op meerdere locaties kunnen of moeten worden uitgevoerd, is er ruimte om met elkaar te kijken naar de ideale werkmix. Belangrijke criteria zijn

  • efficiëntie voor de uitvoering van de werkzaamheden
  • efficiëntie in tijdsbesteding
  • effect op de samenwerking
  • verwachtingen van klanten
  • voorkeur van de medewerker

De behoeften van medewerkers

De medewerkers zijn je spil van je organisatie. Als zij optimaal kunnen functioneren, behalen zij de beste resultaten en ervaren zij veel voldoening. Voor iedere medewerker is de optimale werkdag anders, en dat kan ook verschillen per dag in de week.

De balans tussen werk en privé speelt hierin een belangrijke factor. De mate waarin iemand ongestoord wilt werken, kan ook een factor zijn.

Verbinding

In verbinding zijn en blijven met collega’s, de klanten, de organisatie zorgt voor betrokkenheid. Weten waarvoor je het doet!

Door het WERKmix-spel met elkaar te spelen, zorg je voor inzicht, begrip en betrokkenheid bij elkaar werksituatie. Vanuit deze verbinding kan je met elkaar hybride samenwerken.

Als je als werkgever alles in kaart hebt gebracht zijn er verschillende mogelijkheden om de werkomgeving ondersteunend te laten zijn aan dit proces. Op kantoor ontstaan vaak andere behoeftes, zoals meer overlegplekken en minder werkplekken. Zo kan hybride werken beter integreren binnen de jou organisatie.

Met het WERKmix-spel zoeken we samen naar jouw ideale WERKmix!