Hybride werken implementeren is geen trucje of een check-in-the-box. Hybride werken is een organisatieverandering die je binnen je organisatie faciliteert.

Het implementeren van hybride werken, start met het formuleren van je visie op hoe je werk in jouw organisatie wilt inrichten. Hoe werk het beste georganiseerd kan worden, zowel voor de werkprocessen als voor de mensen die er werken en de klanten.

Als je hybride werken wilt implementeren, begin je bij de kern: de identiteit en waarden van de organisatie. Waar staat jouw organisatie voor? Hoe zie je dit terug in de werksituatie? En, hoe wil je dit terugzien? Bij elke verandering toets je de gewenste situatie hieraan.

Hybride werken heeft impact op hoe werk georganiseerd wordt. Door aandacht te besteden aan de vijf V’s zorg je ervoor dat hybride werken goed geïmplementeerd wordt.

Vertrouwen

De basis van elke werkrelatie is vertrouwen. Door hybride te werken, ben je minder in elkaars nabijheid en zie je minder van elkaar. Wat is dan nodig om het vertrouwen te hebben en te houden?

Daarover maak je afspraken met elkaar en in de praktijk evalueer je deze afspraken.

Verantwoordelijkheid

Elke functie brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat verandert niet door hybride te werken. Wat wel verandert, is hoe je met de verantwoordelijkheden omgaat. Door meer fysieke afstand is het nog belangrijker dat je je eigen verantwoordelijkheid kent en neemt.

Vrijheid

Die verantwoordelijkheid geeft met hybride werken ook meer vrijheid. De 9-17 mentaliteit past minder bij deze manier van werken. Uiteraard is dat ook functie afhankelijk. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat je meer vrijheid hebt over hoe je je taken uitoefent dan wanneer je dat doet. Ook hiervoor geldt dat je daar afspraken over maakt en deze toetst in de praktijk.

Verbinding

In contact zijn en voelen met collega’s en de organisatie zorgt ervoor dat je je onderdeel blijft voelen van de organisatie. Het organiseren van contactmomenten en bijeenkomsten zijn hierin een belangrijke schakel. En niet te vergeten de spontane momenten, die zich niet laten plannen.

Je kan dit soort momenten wel faciliteren door werkruimtes anders in te richten. 

Vaardigheden

Hybride werken betekent ook dat je je vaardigheden hierin moet/mag ontwikkelen. Met name de technische kant van hybride werken: het digitale werken. En, ook je communicatie vaardigheden.  Het overbrengen van een boodschap is anders digitaal dan fysiek.

Door het spelen van het WERKmix-spel met elkaar ervaar je hoe deze vijf V’s een rol spelen in jouw team en/of organisatie.