In het voorjaar publiceerde Microsoft de Nederlandse resultaten van haar jaarlijkse Work Trend Index. Het meest recente onderzoek naar hoe er gewerkt wordt en de behoeftes van de Nederlandse werkvloer. Na meer dan een jaar experimenteren met hybride werk, staan veel bedrijven nu op een langverwacht breekpunt: hybride werken toekomstbestendig maken. 

“Never waste a good crisis”. Een bekende en oh zo ware uitspraak van Winston Churchill. Wat hebben we geleerd van het thuiswerken tijdens corona en wat we prettig vonden willen we graag behouden. We nemen dan ook graag afscheid van zaken die we als niet prettig ervaren hebben. En wat dat is, is natuurlijk per individu verschillend.

In de publicatie lees je terug dat er geen eenduidigheid is en dat we in Nederland nog erg zoekende zijn hoe we hybride werken goed kunnen toepassen, zodat het ook toekomstbestendig is. We weten zeker dat we niet terug gaan naar de situatie vóór de pandemie en we weten zeker dat we niet terug gaan naar de situatie tijdens de pandemie. Hoe dan wel? En, hoe ga je dat realiseren?

Bijna twee derde (65 procent) van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar heeft niet de invloed of de middelen. 

Een leidinggevende maakt het verschil door met zijn team in gesprek te gaan en te blijven. Fysieke middelen kunnen budgettair beperkt zijn. Door met elkaar de knelpunten te benoemen, kun je ook met elkaar de oplossingen bedenken. Door met elkaar hierover te brainstormen en out-of-the-box te denken, kom je tot vernieuwende oplossingen.

De grootste invloed die een leidinggevende kan aanwenden, is hoe hij zijn tijd besteed en aandacht geeft aan de mensen in zijn team. Voel je je gehoord, gezien en gewaardeerd door je leidinggevende! Dat is van grote invloed op het werkgeluk van medewerkers. Als leidinggevende kan je jouw invloed aanwenden door op een goede manier in gesprek te gaan met de mensen in je team.

Minder dan een kwart (23 procent) van het management bij bedrijven in Nederland heeft duidelijke afspraken gemaakt met haar werknemers over waarom en wanneer naar kantoor te komen. Dit laat de werknemers achter in twijfel: een derde (34 procent) geeft namelijk aan dat het weten wanneer zij op kantoor of op afstand moeten en kunnen werken, hun grootste uitdaging is op dit moment.

Waar je werkt, dat stem je met elkaar af. Dat klinkt logisch. Maar we zien bij veel organisaties dat deze afspraken er niet of nauwelijks zijn. Het is goed om met elkaar hierover in gesprek te blijven. Werken de afspraken? Heb je dan ook facilitaire ondersteuning gekregen? Is je werkplek thuis wel zodanig ingericht dat je er de hele dag prettig en op een veilige en gezonde manier kunt werken? Ook daar kan je met elkaar afspraken over maken. En dan is die vaste werkplek op kantoor, waar je nog maar deels werkt, niet meer nodig. Je kunt prima je werkplek met collega’s delen. Daar zijn veel oplossingen en mogelijkheden voor te bedenken.

Informeel overleggen
Aanlandwerkplekken bij de plantenbakken &
flexplekken aan de hoge tafel

Als je als organisatie zelf nog niet weet wat de beste manier van werken is, richt dan pilots in om met elkaar voor een bepaalde manier van werken te kiezen voor een bepaalde periode. Monitoor dit proces door werkbelevingsenquêtes te houden en evalueer de pilot met elkaar. Betrek de medewerkers in de organisatie bij deze verandering. Het wiel is nog niet uitgevonden en dat doe je met elkaar. Zo creëer je draagvlak én ook duidelijkheid.

We moeten inzien dat de enige manier waarop een bedrijf tegenwoordig succesvol kan zijn, is door werknemers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl,” zegt Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland – wiens functie in het levens is geroepen om de transformatie van Microsofts hybride manier van werken in Nederland verder te stimuleren. “Hybride werken heeft de toekomst, maar het is voor elke organisatie een uitdaging om de cultuurverandering in gang te zetten die nodig is om het individu centraal te kunnen stellen.

aldus Shanna Bosmans

Balans tussen werk en privé is belangrijk en het mag er tegenwoordig ook zijn. Als je kijkt naar hybride werken, is het daarom ook belangrijk met elkaar af te stemmen hoe je dat als werkgever en werknemer samen regelt. De één kan en wil graag thuiswerken, de ander geeft de voorkeur aan op kantoor werken. En dat is dan ook nog eens functie afhankelijk. Het vraagt daarnaast ook aanpassingen aan de inrichting van de thuiswerkplek. En zeker ook op het kantoor.

Doordat medewerkers (deels) ook thuiswerken zijn er minder werkplekken op kantoor nodig. Of liever gezegd verschillende soorten werkplekken. We hebben deze al eerder toegelicht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld flexwerkplekken en stilte /focus werkplekken. Omdat deze werkplekken door meerdere mensen gebruikt wordt is het van belang dat de werkplek makkelijk en snel instellen is naar de behoefte van de medewerker met bijvoorbeeld een slinger verstelbaar bureau en een bureaustoel met gebruiksaanwijzing aan de zijkant van de stoel. Zorg voor voldoende opbergruimte en geef medewerkers goede instructies hoe ze de werkplek kunnen instellen.

Slinger verstelbare bureau’s
Deze stoel geeft extra steun in de lende

Het individu centraal zetten, gaat naast waar je je werkt doet, ook over hoe jij jouw taken het beste kan uitvoeren. Het opnieuw kijken naar jouw takenpakket en beoordelen waar en wanneer jij het effectiefst jouw taken kan doen. Je verspilt minder energie als je een focustaak op een stille werkplek kan doen dan in plaats van een kantoortuin. Hoe minder energie het je kost om je te focussen op je taak, hoe uitgeruster je bent en hoe efficiënter je werkt. Een win-win-situatie!

Hoe kan ik de mensen in mijn organisatie faciliteren, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Dat is wat ons betreft het individu centraal zetten. Dat betekent dat je als organisatie in gesprek gaat met je mensen om te horen waar hun behoeften liggen. In gesprek over:

  • het inzetten en ontwikkelen van kwaliteiten
  • het onderzoeken van energiegevers/-lekken
  • de balans tussen werk/-privé
  • het faciliteren van loopbaanontwikkeling
  • in contact blijven met collega’s
  • verbonden zijn met de organisatie
  • autonomie in de functie
  • facilitaire ondersteuning van verschillende soorten werkplekken

Kortom: het vergroten van werkgeluk. Én minstens net zo belangrijk het opvolgen van de gemaakte afspraken!

Een hybride organisatie creëer je met elkaar. Start de dialoog door het spelen van het WERKmix-spel. We vertellen je er graag meer over.

Het volledige artikel lezen.