De werkplek is veranderd en werksituaties zijn in beweging. Voor de ene persoon is dit een gewenste ontwikkeling, voor de ander een achteruitgang. 

Het biedt de mogelijkheid om met elkaar opnieuw te kijken naar de ideale werksituatie. Dé uitgelezen kans om hoe het was en hoe het nu is door elkaar te mixen. En te komen tot een ideale werkmix voor een team en de individuen in het team.

Het WERKmix-spel maakt op een speelse manier inzichtelijk wat nodig is om het hybride werken te implementeren binnen een team of organisatie.  Door het met elkaar te spelen, ontstaat de dialoog tussen individuele teamleden over de ideale werkmix. Een onderwerp van gesprek tussen werkgever en medewerkers én collega’s onderling. 

Samen met het team spelen we het spel, waarbij wij:

  • het spel begeleiden & faciliteren
  • tijdens het spel observeren
  • na het spel evalueren

Waar zitten de knelpunten? Waar en hoe kunnen de talenten van het team en/of individu beter ingezet worden? En wat kan de organisatie daarin betekenen? Vanuit het WERKmix-spel doen we graag die aanbevelingen.

Hoe speel je het spel

Het spel is in drie verschillende vormen te spelen;

  1. verandering van de werksituatie met vaste rollen (vanuit een casus)
  2. verandering van de werksituatie op basis van de actuele situatie
  3. verandering in de samenwerking van het team

Het vertrekpunt in het WERKmix-spel zijn de zones. Dit zijn de werkruimtes die zijn aangegeven op de plattegrond. Door vanuit de diverse rollen te kijken naar activiteiten en hulpmiddelen in de zones worden de verschillen inzichtelijk gemaakt.

De dialoog wordt nog interessanter door het inbrengen van relevante issues. De impact van de issues zijn heel verschillend. En juist daarom relevant om het met elkaar erover te hebben.

Voor wie is het spel bedoeld?

  • Voor organisaties die hybride werken als uitgangspunt hebben genomen en hun medewerkers hierin (willen) faciliteren;
  • Voor Management Teams die met elkaar hybride werken willen faciliteren in hun organisatie;
  • Voor teams die met elkaar in gesprek willen over de ideale werksituatie;
  • Voor teams die met elkaar willen reflecteren op de huidige werksituatie .

We kunnen er nog veel meer over vertellen, en gaan graag met je de dialoog aan!!

Cécile & Miranda